İnsan kaynakları yöneti̇mi̇

Büyüklüğü ve faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun, insan kaynaklarını iyi bir şekilde yöneten şirketlerin yüksek performans gösterdiği görülmektedir. İnsan kaynaklarını iyi bir şekilde yönetemeyen şirketlerin ise varlıklarını sürdürebilmeleri imkansızdır.

Gerek işe alım ve personel seçimi gerekse şirketin organizasyon yapısının şirketin hedefleri doğrultusunda planlanması, şirketleri başarıya ulaştıran en önemli etkenlerden birisidir.  Şirketlerin hedefleri doğrultusunda nitelikli çalışanları istihdam etmek ve onlara en uygun olduğu işleri vermek, çalışanların verimliliğinin artırılması ve etkin olmayan bölümlerin azaltılması, çalışanların yeterli seviyede ve gerekli eğitimleri alması başarıya giden yolda şirketlere yardımcı olacaktır. İnsan kaynağı yönetiminin bu önemine binaen, konusunda uzman ve tecrübeli kişilerden profesyonel danışmanlık alınması oldukça önemlidir.

ANTPROM, gerek kamuda gerekse özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış ve insan kaynakları yönetimi konusunda tecrübeli, modern insan kaynakları yönetim ilkelerini içselleştirmiş kadrosuyla, müşterilerinin beklentilerini ve hedeflerini en iyi şekilde anladıktan sonra kaliteli ve hızlı bir süreç yönetimiyle en doğru çözümü sunmaktadır.

ANTPROM olarak amacımız, müşterilerimizin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda iş gücünün planlanması ve iş performansını artırarak insan kaynaklarında etkinlik ve verimliliği artırmak ve böylece işletme maliyetlerini minimize etmektir. ANTPROM alanında uzman ekibi ile müşterilerimizle iletişim içinde, müşterilerimizle birlikte düşünerek insan kaynakları yönetimi ve planlamasını yapar.

Bu kapsamda ANTPROM;

  • İnsan kaynakları departmanı oluşturulması,
  • Organizasyon yapısının oluşturulması,
  • İnsan kaynağının değerlendirilmesi ve görev tanımlarının hazırlanması,
  • İnsan kaynakları yönetimi alanında ihtiyaç analizi gerçekleştirilmesi,
  • İnsan kaynağı planlaması,
  • Personel işe alma sisteminin kurulması,
  • İnsan kaynakları yönetmelik, prosedür, talimat ve formların oluşturulması,
  • Performans yönetim sisteminin hazırlanması,
  • İş analizi ve yetkinlik modellerinin oluşturulması,
  • Ücret sisteminin kurulması,

konularında siz müşterilerimize yardımcı olmak için faaliyet göstermektedir.

 

Ayrıntılı bilgi almak ve danışmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzmanlarımız size dönüş sağlayacaklardır.

Menü
Translate »