Proje Geliştirme ve Yönetimi

Günümüzde, faaliyet gösteren tüm organizasyonların (Kamu, özel, stk vb.) odak alanları her ne olur ise olsun proje üretmeleri kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda tüm organizasyon yapıları için stratejik bir kavram olan “İnovasyon”un da önem kazanması ile birlikte proje oluşturma/üretme çalışmaları da önem kazanmıştır.

Proje üretmenin en önemli aşamalarından biri ise finansman belirleme aşamasıdır. Bu anlamda bakıldığında ülkemizde KOBİ’ler, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak ulusal ve ulusal ve uluslararası alanda bir çok başlıkta hibe desteği sağlanmaktadır. Organizasyonların desteklerden yararlanması önceden planladıkları projelerine finansal destek yaratmalarına veya yeni projeler oluşturmalarına imkan sağlamaktadır.

Bu fon kaynaklarından yararlanmanız ve projenizi proje döngüsü mantığı ile yönetilmesi için ANTPROM olarak aşağıdaki kapsamda hizmet vermekteyiz.

Projenin başarılı olması durumunda;
Proje içerisindeki tüm faaliyetlerin plana uygun şekilde yürütülmesi,
Proje faaliyetlerinin bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünün yapılması
Proje sürecindeki tüm raporlamaların hazırlanması/koordinasyonun sağlanması
Proje risklerinin yönetimi

ANTPROM olarak aşağıdaki fon kaynağı kuruluşlarına yönelik olarak proje geliştirme/yönetme hizmeti sunmaktayız.

Ulusal Fon Kaynağı Kuruluşları
Kalkınma Ajansları
Güdümlü Proje
Mali Destek Programları
Doğrudan Faaliyet Desteği
KOSGEB
TÜBİTAK
Bakanlıklar
Vakıflar

Uluslararası Fon Kaynağı Kuruluşları
Avrupa Birliği
Dünya Bankası
Büyükelçilikler

Ayrıntılı bilgi almak ve danışmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede uzmanlarımız size dönüş sağlayacaklardır.

Menü
Translate »